Forside

Redusert sykefravær med meningsfulle og risikoavklarte dager på jobb!

Individuell tilrettelegging med enkle grep gir redusert sykefravær.

Hva er bedriftenes gevinst?

  • Tett og trygg oppfølging av gravide medarbeidere.
  • Lederstøtte og faglige råd fra bedriftsjordmor.
  • Sykefravær er dyrt, og et evt. økt nærvær gir en stor økonomisk gevinst
  • Gravid mage på jobb gjør at din bedrift får beholde viktig kompetanse lenger!
  • En god oppfølging kan kanskje føre til at den ansatte ønsker å komme tilbake til din bedrift etter foreldrepermisjonen.
  • En god oppfølging gir bedriften et godt omdømme

«Graviditet er ingen sykdom, men en annerledes og energikrevende tilstand.»

—Ebba Wergeland

Dialog og medansvar!

I en trepartsamtale kan vi sammen finne gode løsninger