Kurs

Hvordan få ned sykefraværet for gravide i jobb?

Sted: Hotell Terminus, Bergen

Dato: 4. februar

Tid: kl. 08.00 – 13.00

Pris: 2 800,-, inkludert lunsj kl. 12.00 – 13.00

Kursleder: Bedriftsjordmor Merethe Ulveseth

Kurset er for ledere med personalansvar, tillitsvalgt eller verneombud.

Temaene for kurset

5-10 % av gravide har komplikasjoner i svangerskapet som ikke er forenelig med aktivt yrkesliv. Likevel står gravide i dag for 1/3 av alle fraværsdager blant kvinner mellom 20-39 år. Mye av fraværet er ikke svangerskapsrelatert, men tilretteleggingsrelatert!

  • Hvem er den gravide i 2020?
  • Hvorfor trenger vi en «gravid-policy»?
  • Hvordan få ned sykefraværet?

Hvor mange gravide er det til en hver tid i i din virksomhet?

N= antall kvinnellige ansatte mellom 20 og 39 år

N x 0,07 = Forventet antall gravide 

Påmelding