Om gravid i jobb

Merethe Smørholm Ulveseth

Bedriftsjordmortjeneste

Jeg er utdannet jordmor ved høyskolen i Bergen fra 2012 og jobber med både svangerskap, fødsel og barseltiden.

Som bedriftsjordmor ser jeg viktigheten av økt fokus på kunnskap om graviditet og arbeidsliv. Derfor skriver jeg nå en masteroppgave i helseledelse, økonomi og kvalitetsforbedring ved UIB, som omhandler leders rolle i oppfølgingen av gravide ansatte.

”Gravid i jobb” ble startet 2017 og jeg har kunder i alle typer bedrifter. Mange av kundene har jeg gjennom bedriftshelsetjenester jeg samarbeider med. Flere og flere bedrifter ser verdien av god tilrettelegging for gravide, forankret i ledelse. Systematisk oppfølging gir resultater!

Jordmor er nøytral 3.part i trepartsamtale mellom leder og gravid medarbeider for å finne gode løsninger slik at den gravide kan ha trygge og meningsfulle dager på jobb.

Jeg holder kurs/motivasjonstreff for din arbeidsplass og korte lunsjmøter for gravide medarbeidere med ulike tema innen graviditet og arbeidsliv.